08-647 00 66 info@infosite.se

Däck & Fälgfakta (Däckbloggen)

2024-06-05 16:54

This is the swedish translation of The Wheel & Tyre Bible written by Chris Longhurst.

It contains additions and modifications to better suit swedish conditions. Please visit the original page http://www.carbibles.com/tyre_bible.html for more details.

This page has been published with kind permission by Chris Longhurst.

Däckbibeln utgör en fri översättning av http://www.carbibles.com/tyre_bible.html med anpassningar och tillägg för svenska förhållanden. Materialet används med utgivarens Christ Longhurst tillstånd.

Däck - kvalitet

En av de allra vanligaste frågorna vi får från våra kunder handlar om vilket däck de ska välja och när det är dags för byte. Däckvalet är viktigt inte minst för att däcken är den enda kontakt du har med "verkligheten" när du kör din bil. Däcken är alltså helt avgörande för din säkerhet och det gäller att byta däck ofta så att du bibehåller bra mönsterdjup för säker körning. Tyvärr så ses däcken ibland som en negativ utgift som det snålas på och man avvaktar med däckbytet tills däcken är utslitna vilket är helt galet ur ett säkerhetsperspektiv.

Redan då däcken slitits till halva sitt ursprungliga mönsterdjup har däcken förlorat åttio procent av sina ursprungliga egenskaper. Att däckets egenskaper förändras med slitage är något som ofta bortses ifrån och flera blir förvånade över hur snabbt egenskaperna försämras. När däcket slits och åldras minskar successivt de goda ursprungliga egenskaperna som ljudnivå och grepp, med minskat mönsterdjup ökar bullernivån och greppet försämras. När däcket åldras blir gummit hårdare och även här ökar bullernivån och greppet blir sämre.

Jag vill köpa ett däck med bra kvalitet till bra pris, vad har ni att erbjuda? Så är öppningsfrågan i en stor del av de samtal vi har med våra kunder men frågan kan inte enkelt besvaras i en mening utan kräver först lite utredning och diskussioner. Vilka är dina behov, hur använder du bilen, hur värderar du olika objektiva och subjektiva faktorer (se nedan)? Det hela kokar ned till en diskussion om vad kvalitet egentligen är? Kvalitet är inte ett entydigt objektivt begrepp utan är en subjektiv värdering av ett antal olika komponenter som tex:

- kostnaden på däcket, lågt pris tex

- livslängd på däcket, hårt däck längre livslängd (sämre grepp)

- bra grepp på vått och torrt underlag

- kort bromssträcka på vått och torrt underlag

- god vattenavvisande förmåga för att minimera risken för vattenplaning

- Välkänt märke

- Tystgående däck

- egna och andras erfarenheter

- Däck med lågt rullmotstånd för lägre bränsleförbrukning. Däcken står för 20–30 procent av fordonens totala drivmedelsförbrukning.

- att skriva sig fri från eventuell kritik (psykologi)

Däckets kvalitet kan alltså fördela sig på flera egenskaper med objektivt mätbara värden, som tex pris, antal meter bromssträck, ljudnivå i dB, antal mil som däcken kan köras, detta ska sedan vägas ihop med den subjektiva dimensionen som märket representeras. För att sedan göra det hela mer komplicerat tillmäts sedan samtliga objektiva mätbara värden en subjektiv vikt utifrån varje individs speciella preferensramar. I slutändan har vi alltså grovt sett endast subjektiva värden som bildar en helhet som givetvis varierar från individ till individ. Helt klart är ju att olika individer har helt olika bedömningsgrunder för vad de anser vara bra kvalitet. En taxiåkare efterfrågar ett däck som kan rulla maximalt antal mil medan en individ med sportbilsintresse efterfrågar däck med extremt bra grepp. Taxiåkaren och sportbilsåkaren kommer att ha närmast diametralt motsatta preferenser när det gäller däckval, medan taxiåkaren gärna väljer ett hårt däck som kan rulla många mil, högt värde på det sk tread wear, kommer sportbilsåkaren välja ett däck med lågt tread wear, kanske rentav ett så kallat R-däck, dvs gatgodkänt racingdäck (mönstrade slicks).

Treadwear 340

Treadwear - Däckets hårdhet, livslängd och pris/mil

Däcktillverkarna använder sig av ett begrepp - treadwear, som uttrycks i en siffra och jämförs med ett standardäck med treadwear 100. Ett däck som är märkt med talet 200 ska enligt tillverkaren rulla dubbelt så många mil under samma förutsättningar, dvs om däcket körs på samma typ av underlag, samma lufttryck, temperaturförhållande och hastighet. Treadwear är ett värde som enkelt kan översättas till däckets hårdhet, ju högre tal desto hårdare gummiblandning och fler mil på däcket. Det finns dock en liten brasklapp i sammanhanget och det är att treadwear är tillverkarens egen märkning och att den inte görs mot någon standard i branschen, vilket medför att jämförelse mellan olika däcktillverkare inte är helt korrekt. Men treadwear får i praktiken betraktas som en hygglig jämförelse då tillverkarna inofficiellt strävar efter samma jämförelsegrunder. Nedan ges några exempel på olika däck med olika treadwear:

Toyo R888 (gatgodkänt R-däck) – treadwear 90

Michelin Pilot Sport 2 – treadwear 220 (Kostar 1.725:-)

Minerva – treadwear 340 (Kostar 850:-)

Spector - treadwear 400

Om vi med hjälp av ovanstående treadwear tal och pris för respektive däck räknar om vilken milkostnad däcken får ser det ut så här för Minerva och Michelin. Vi utgår ifrån att Michelindäcket i denna jämförelse har en livslängd på 3500mil, då skulle det se ut på följande vis.

Michelin Pilot Sport 2 - livslängd 3500 mil (treadwear 220) - milkostnad 1725:-/3500 = 49 öre/mil

Minerva - livslängd 340/220x3500=5409 mil - milkostnad 850:-/5090= 16 öre mil

Minervadäcket har en treadwear som ger ca 50 procent fler mil på däcket (340/220=54%)

För en taxiåkare som kör 30.000 mil på sommardäck per år blir årskostnaden för fyra däck följande:

1. Med Michelin - 30.000x0.49x4=58.800:-

2. Med Minerva - 30.000x0.16x4=19.200:-

Kostnaden är ett kvalitetsbegrepp som ovanstående exempel visar där kombinationen av lågt pris och livslängd ger stora skillnader på den slutliga prislappen jämfört med Märkesdäck som generellt anses vara bäst i marknaden. Det är alltså viktigt att se till sina egna behov när man värderar begreppet kvalitet.

Hur många mil kan jag köra på ett däck då? Det finns inget entydigt svar på denna fråga då livslängden beror på många faktorer som:

- vilken hastighet du kör (högre hastighet ger ökat slitage)

- aggressiv körstil, kraftig acceleration, inbromsningar, kraftig kurvtagning (ger ökat slitage)

- varma däck slits snabbare än kalla se ovan för aggressiv körstil eller körning i hög hastighet

- Lufttrycket - felaktigt lufttryck - för lågt eller för högt lufttryck ökar slitaget

- Yttre temperaturförhållanden - höga väg och lufttemperaturer ökar slitaget

- Vägens beskaffenhet - grovt och dåligt underlag ger ökat slitage

En person med aggressiv körstil kan utan problem köra slut på en uppsättning däck på 500-1000 mil medan en taxichaufför normalt kör 3500-5000 mil och en extremt försiktig bilförare kan köra upp till 10.000 mil på en uppsättning däck. Spannet är alltså ganska stort, men normalfallet ligger nog som för taxichauffören när det gäller livslängd.

Varumärke, igenkänning och trygghet

Låt oss föra resonemanget kring tre olika däckmärken som vi säljer mycket av i en dimension av 225-40 R18 för att även koppla priset till diskussionen (priser per 20110206:

1. Minerva 92W XL F105 – 850:-/st

2. Michelin 92Y PILOT SPORT 3 XL - 1.725:-/st

Minerva är producerad i Kina och Michelin i Frankrike. Minerva är en relativ nykomling på den svenska marknaden medan Michelin funnits med i många år. Många efterfrågar välkända varumärken, just därför att det känns bra att köpa något man känner igen och man får därför betala en extra premium för just detta! Att bygga upp varumärken kostar mycket pengar genom annonsering, deltagande i mässor, tävlingar mm.. Olika företag, som tex Michelin, lägger ned stora pengar på marknadsföring för att bygga upp och underhålla varumärkets status och givetvis måste du som konsument vara med och betala detta. Ju mer välkänt ett varumärke är desto mer av prislappen är ett premium till varumärket. Det är inte ovanligt att kända människor, idrottsstjärnor eller skådespelare, används för marknadsföringen och det är självklart att de får bra betalt för sitt deltagande. Givetvis råder samma förhållande här, en skådespelare eller idrottsman är ett varumärke i sig, ju starkare varumärket är desto mer får han/hon betalt, vilket i sin tur landar på den prislapp som du som konsument i slutändan får betala.

Michelin är ett av de varumärken som skattas högst i marknaden, knappast någon inom däckbranschen har annan uppfattning än att Michelin är "top of the line", dvs bland det absolut bästa som finns att köpa för pengar. Michelin har genom åren skapat ett gott förtroende för sitt varumärke där även de stora tyska bilmärkena har originalutrustat sina bilmodeller med Michelins däck. Stor energi läggs ned på att koppla däckets renomé med tex prestandabilssegmentet som Mercedes AMG bilar och BMW:s M-bilar. Det är heller inte någon tillfällighet att stora marknadsföringsresurser läggs ned tex på Formel 1. Marknadsföring och hur vi uppfattar varumärken och kvalitet handlar till stor del om psykologi. Vi reagerar positivt på det vi känner igen och instinktivt på kopplingen att kvalitet kostar, högt pris är detsamma som hög kvalitet eller uttrycket - "du får vad du betalar för" som ofta används för att ta ut höga priser och smutskasta låga prisers kvalitetsbärande förmåga. Ställ dig själv frågan - om du ser två till synes likadana produkter (oavsett vad det är) och du kan inte se någon skillnad mellan dem, men den ena kostar dubbelt så mycket som den andra. Med handen på hjärtat, vilken skulle du anse ha "högst kvalitet"? Det är precis det prispolitik till stor del handlar om, hur vill tillverkarna att deras produkter ska uppfattas av konsumenterna?

Om vi vänder på resonemanget så har de mindre kända däckmärkena, sk no-name, ingen större förmåga att ta betalt för sina varumärken, vem vet tex vad Minerva står för i dessa sammanhang? Om man ser genom marknadsföringsridåerna inser man att de sk no-name-segementet inte i samma utsträckning belastas prismässigt av marknadsföringskostnader utan säljer till största delen på produktens pris. Alltså köper du ett Minervadäck betalar du enbart för däcket och inget för dyr marknadsföring som tex för Michelindäcket.

Ja ja säger vän av ordning, det måste väl ändå finnas stora skillnader mellan däcken kan man tycka? Ja självklart finns det skillnader, där en stor skillnad är kostnaderna för tillverkningen i tillverkningslandet. Arbetskraftkostnaden i Kina är en bråkdel mot motsvarande i Frankrike. Men det finns andra skillnader också som stommens konstruktion och uppbyggnad, Michelindäcken har senaste teknologin och har lätta fina stommar medan kinadäcken har en äldre teknologi med något stummare och tyngre stommar, dessutom skiljer materialvalen och hårdheten i däcken. Kvaliteten är jämnare i premiumsegmentet då stor energi läggs ned på efterkontroller som också kostar pengar. Man vill självklart inte att varumärket ska svärtas ned av felaktiga produkter.

Att friskriva sig från eventuell kritik

Ytterligare en viktig psykologisk aspekt av välkänt varumärke kontra no-name finns och det handlar om att den som köper ett välkänt varumärke som tex Michelin, svär sig fri från framtida kritik om något skulle inträffa, tex en olycka. Om du köpt en Michelindäck och råkar ut för en olycka som är relaterad till bromsförmåga etc så kan du alltid hävda att du gjort ditt bästa och att felet i alla fall inte beror på däckvalet, men om du istället skulle köpt ett minervdäck skulle du kunna öppna upp för kritik. Varför var du så snål och köpte ett billigt däck, det beror på din snålhet och däckval att olyckan inträffade. Kan du se dig själv i denna sitution? Du får vad du betalar för är det du får slängt i ansiktet! Känner du igen detta då du frågar någon om råd och framförallt försöker bli klok på prisskillnader i produkter eller däck som i vårt fall. Många okunniga säljare säger att kvalitet kostar och att du får vad du betalar för, men de besitter som regel själv dåliga kunskaper om de psykologiska sammanhangen mellan prislappen, varumärkespositioneringen, vinstmarginaler och kostnader för marknadsföring. Det finns INGET linjärt samband mellan kvalitet (vad det nu står för) och prislappen på däcket, givetvis finns det skillnader men de är inte så stora som skillnaderna i prislappen, hur man nu skulle kunna mäta kvalitet i kronor!

Egna och andras erfarenheter

En metod är att välja samma däck som man haft tidigare, förutsatt att man var nöjd med däckvalet eller fråga runt hos vänner och bekanta. Man kan även söka runt på olika forum och posta frågor om vad folk tycker om olika däck. Den senare metoden är bara lyckosam om det finns entydiga uppfattningar om att däcket är bra eller dåligt, tyvärr skiftar ofta omdömena väldigt mycket från olika personer som är relaterat till deras egna subjektiva värderingar vilket medför att man inte blir så mycket klokare av detta:-)

Att kastas mellan ytterligheterna och vad får jag för 100:- mer?

Ovanstående resonemang mellan Michelin och Minerva handlar om ytterligheterna, vilket det i verkligheten sällan kokar ned till. Det finns en mängd andra däckmärken i alla prissegment vilket knappast underlättar valet för den som ej är expert på området. Grovt kan man dela in däcken i tre segment, standarddäck, mellanprisdäck och premiumdäck. Det finns inga skarpa gränser mellan segmenten och inte heller några knivskarpa "kvalitets" skillnader. När du som kund frågar efter vår rekommendation kan du vara i trygg förvissning om att vi ger dig något vi själva kan stå för och har goda erfarenheter av. Vi skulle aldrig rekommendera något som är problemfyllt då det genast slår tillbaks på oss själva genom missnöje från dig. I standardsegmentet (budget) finns en mängd däck, mer eller mindre välkända varumärken som funnits på marknaden några år. Givetvis finns här även nykomlingar varje år, dessa rekommenderar vi normalt inte då vi saknar erfarenhet av däcken. Att vi saknar erfarenhet av ett viss nytt däck är INTE samma sak som att däcket är dåligt, men en rekommendation innebär att vi kan stå för det vi säger (har erfarenhet).

När du besöker vår hemsida och letar bland däckmärkena så ser du att det kan finnas 100-tal däck att välja på i en viss dimension och skillnaderna mellan däcken i pris kan vara relativt små, kanske någon tia, femtiolapp, hundralapp eller så och det kan vara lätt att (felaktigt) tro att om man väljer ett något dyrare alternativ att du därmed automatiskt får ett bättre däck. Så är alltså inte fallet! På vår hemsida har vi för närvarande däck från flera olika grossister, samma däck kan förekomma från flera olika leverantörer med olika prislapp. Förklaringen är enkel, varje företag sätter sina egna priser och dessa varierar regelmässigt. Dessutom så prissätts olika varumärken olika av olika däckgrossister beroende av deras marginalsättning och hur de vill uppfattas på marknaden och därmed inte en direkt avspegling av kvalitet. Ta tex märkena Nankang och Federal, båda tillverkas i Taiwan under likartade kostnadsförhållanden och "däckskvalitet", dock skiljer priserna något. Valet av däck utgår kanske mer ifrån däckmönstrets utformning (mycket psykologi - vad är snyggast) och hur man uppfattar varumärket samt rekommendationer och erfarenheter. Inte lätt med andra ord:-)

Några exempel på standarddäck som vi gärna rekommenderar (funnits på marknaden och har väldokumenterade goda och jämna egenskaper)

- Minerva

- Federal

- Nankang

- Nexen

- Rotalla

- Maxxis

Några exempel på däck i mellanprissegmentet som vi rekommenderar (prisvärda däck med väldokumenterade goda erfarenheter och jämna egenskaper)

- Falken-Ohtsu

- Avon

- Kumho

- Hankook

Några exempel på däck i premiumsegmentet som vi rekommenderar (givetvis kan listan göras betydligt längre)

- Vredestein

- Dunlop

- Continental

- Michelin

Sammanfattningsvis kan vi ge två exempel på vad kvalitet är

Kvalitet 1 = lågt pris & lång livslängd – många asientillverkade däck uppfyller detta villkor

Kvalitet 2 = Välkänt märke, tystgående, bra grepp – premiumdäcken uppfyller detta villkor

EU:s nya däckmärkning - nya tag för att uppnå säkrare och bränslesnålare däck

Snart blir det lättare att bedöma kvalitet på objektiva grunder då det från 2012 kommer en ny standard för däckmärkning inom EU där följande objektiva kriterier kommer att anges:

- Rullmotstånd

- Yttre ljudnivå

- bromssträcka på vått underlag

Märkningen påminner om den som fn tillämpas för energieffektivitet som finns på vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner. Märkningen kommer alltså att ske i en skala från den gröna A-klassen till den röda G-klassen. Det innebär att det blir mycket enklare att på objektiva grunder bedöma ett däcks kvalitet. Syftet med den nya EU-märkningen är att informera konsumenter om däckens säkerhets- och miljöprestanda. Det hjälper dig som konsument att välja säkrare och bränslesnålare däck med låg ljudnivå. Varför har man då valt just dessa tre kriterier för däckmärkningen? En av de viktigaste säkerhetsfaktorerna hos ett däck är just greppet (bromsförmåga, undanmanöverförmåga) på vått underlag. Våtgreppet är alltså en mycket viktig indikator på ett däcks säkerhetsprestanda. Rullmotståndet påverkar fordons bränsleförbrukning och har därför en direkt effekt på bilens driftkostnader och på miljön. Även den yttre ljudnivån har en effekt på däckets miljöpåverkan. Alltså valet av däck är viktigt både för din egen plånbok och för den yttre miljön, ditt så kallade "carbon footprint"

Markeringar på däcksidan

markeringar på däcksidan

A - Tillverkare, produktnamn

B - Däcksdimension, konstruktion och hastighetsklassning

C - Däckets konstruktion

D - M & S betyder att däcket är avsett för lera och snö (mud + snow). "Reinforced" betyder att däcket är förstärkt för tex. lätta lastbilar.

E - Rekommenderat däckstryck

F - E-märkning, måste finnas om däcket ska få säljas i europa.

G - DOT-märkning, visar när däcket tillverkats

H - Tillverkningsland

Däck, Sommardäck, Vinterdäck

Däcken delas grovt in i två huvudtyper, sommardäck och vinterdäck. Det kan tyckas självklart att sommardäcken är för användning under sommaren och vinterdäcken för motsvarande användning under vintern. Men vad kännetecknar då de olika typerna av däck och när råder sommar respektive vinter? Vilka regler finns för användning av sommardäck respektive vinterdäck?

Sommardäck

I princip får sommardäcken användas året om...MEN!!! Krav på vinterdäck 1 december till 31 mars om vinterväglag råder. Sommardäck har gummiblandning som är avsett för högre temperaturer än vinterdäck samt högre hastigheter, upp till 300 km/h (Y). Sommardäcken innehåller mer plast och blir hårda vid låga temperaturer, greppet blir snabbt sämre vid vintertemperaturer. Typiska sommardäckshastighetsindex: H=210, V=240, Z>240, W=270 & Y=300Km/h.

Hur definierar däckbranschen "färska" sommardäck?

Vi, liksom de flesta aktörer på marknaden, följer de standarder som är etablerade i branschen. En vanlig fråga som konsumenterna har till oss i däckbranschen är just följande- Kan ni tala om för mig när däcken är tillverkade? jag vill ha ett färskt däck! De stora däcktillverkarna som Nokian, Michelin och Continental uppger att de betraktar däck tillverkade under de senaste tre åren som färska däck. I normalfallet är de däck som säljs tillverkade under det senaste året och när det gäller volymdimensionerna så rör det sig regelmässigt om rykande färsk produktion. Dock kan man ha mer otur då det gäller mer udda, sällan sålda, dimensioner eller när man väljer utgående modeller. I de fall däcken finns på vårt eget lager har vi möjlighet att avläsa datummärkningen, men för övriga däck är det omöjligt då de maskinplockas av robotar på tillverkarnas huvudlager.

E-märkning av däck

Samtliga däck som säljs inom EU efter 1997 måste vara E-märkta. Bokstaven E kan förekomma som versalt E eller gement e följt av en siffra i en cirkel eller rektangel som i sin tur är följt av ytterligare siffror. Bokstaven E= E-märkt, dvs godkänd för försäljning inom EU, siffran 11 i ringen är landskod för UK som godkända däcket för EU. De sista siffrorna efter landskoden är numret på certifikatet utgivet för den specifika däcksstorleken och typen.

Datummärkning för däck

Det finns även ett datummärke tex 0100 = tillverkade vecka 1, år 2000. Däckbilden ovan visar denna datummärkning. Samtliga däck tillverkade under 2000-talet har en fyrställig datumkod, vvåå.

Datummärkning på Minervadäck - vecka 17 år 2010

Däck – rätt däcksdimension?

Bilarna kan originalutrustas med flera alternativa däcksdimensioner, tex 16-tum, 17-tum, 18-tum eller tom 19-tum. Den information som vägverket har eller den som står i ditt registreringsbevis avser den däcksdimension som bilen originalutrustades med eller registreringsbesiktades med. Det säger inget om vad bilen i realiteten har för aktuell däcksdimension. När du som kund beställer lösa däck för att montera på befintliga fälgar är det alltid bäst att läsa av däcksdimensionen fysiskt. tex 205/55 R16. Sifferkombinationen är uppdelad på däckets bredd uttryckt i mm, 205mm, profil som är däckets höjd uttryckt i procent av däckets bredd, dvs 55% av 205mm=112.75mm höjd och slutligen vilken diameter fälgen ska ha som däcket ska monteras på, nämligen 16 tum. Bokstaven R är förkortning för typen av däck, i det här fallet Radialdäck. I dagsläget är i stort sätt alla däck av typen Radialdäck och beteckningen får väl närmast betraktas som en kvarleva från tiden då radialdäcken ersatte de så kallade diagonaldäcken på 1960-talet eller så. Bokstaven R (Radial) är i dagsläget överflödig och skapar mer förvirring i kontakten mellan kund och däckhandeln. Våra kunder uttalar med stort eftertryck att de ska ha ett däck som är R16 och inget annat....

Däck – lagliga kombinationer

På bilen ska det sitta samma typ av däck och dimension, optimalt ska det givetvis vara samma märke och modell på däcken då olika däck har olika egenskaper i avseende på grepp på vått och torrt underlag, styrrespons, bullernivå, rullmotstånd etc. Det är INTE tillåtet att ha vinter och sommardäck samtidigt på bilen, tex att ha dubbfria vinterdäck bak och sommardäck fram. Självklart får du dock montera ett udda reservdäck på bilen vid tex en punktering för att ta dig till närmaste verkstad. Jämför tex de bilar som har ett sk nödreservdäck. Det är INTE tillåtet att ha dubbade vinterdäck och dubbfria vinterdäck samtidigt. Det är dock tillåtet att ha fyra olika märken, men alla sommar eller vinterdäck och i samma dimension på bilen samtidigt.

Sommardäck - Mönstertyper

Däcksmönstret är mycket en fråga om utseende och däcktillverkarna lägger ner mycket energi på att utveckla "sexiga" eller "aggressiva" mönstertyper för att attrahera olika typer av kundgrupper. Precis som inom andra branscher finns mode och trender inom däcksmönster, under en period var de kraftigt V-mönstrade däcken och där speciellt Good Year Eagle F1 ett mycket populärt och storsäljande däck under 1990-talet. Fortfarande är de V-mönstrade däcken mycket populära inte minst tack vare sin goda vattenundanträngande förmåga. Däckens mönster delas grovt in i tre typer; Komfortmönstrade/symetriska, Asymmetriska och V-mönstrade.

- Symmetriskt mönstrade däck, monteras utan rullriktning, däckets båda halvor är identiska

- Asymmetriskt mönstrade däck, har ofta bredare klackar mot utsidan för ökad stabilitet vid kraftig kurvtagning, markerade med “outside”. Det innebär även däckets mönster roterar åt olika håll på bilens olika sidor, ganska förvirrande. Exempel på sådana däck är tex Vredestein ULTRAC SESSANTA. Dessa däck monteras med beteckningen "outside" utåt.

- V-mönstrade, däck med bestämd rullriktning. Monteras så att v-mönstret blir en pil i däckets rullriktning. Däcken har bättre accelerations och bromsförmåga än de symmetriska däcken. De har även bättre vattenavisande egenskaper. På dessa däck finns alltid beteckningen "Rotation" med en pil i rullriktningen.

Vinterdäck 1 oktober – 15 april

- Krav på vinterdäck 1 december till 31 mars om vinterväglag råder

- Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

- Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

- Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Förbjudet med dubbdäck finns i flera europeiska länder som tex Tyskland och Polen vilket kan te sig naturligt mot bakgrund av deras vintrar. I England är det tex inte ens lag på vinterdäck, men de senaste två hårda vintrarna (2009/2010 och 2010/2011) som tidvis lamslagit landet har gjort att röster höjts om lagstiftning kring vinterdäck. För två år sedan såldes knappt några vinterdäck i England medan under vintern 2010/2011 stegrades efterfrågan dramatiskt och England närmar sig skandinaviska förhållanden med två säsonger.

Förbud mot dubbdäck drivs av bla vägverket som har stora kostnader för underhåll som det extra slitaget av dubbdäcken orsakar. Speciellt intressant är det att följa dubbdäcksdebatten, som pågått intensivt under 2009-2010, och kunna konstatera att det finns flera motstridiga intressen och undersökningar som kullkastar vägverkets tidigare påståenden om dubbdäckens säkerhetsförmåga. Inför vintern 2009/2010 gick vägverket ut med påståenden om att friktionsdäcken var i stort sett lika säkra som dubbdäcken, dubbdäcksförbud infördes bla på Hornsgatan i Stockholm och försäljningen av dubbfria vinterdäck steg kraftigt. Inför vintersäsongen 2010/2011 blev det omvända handen från vägverket, nu var det helt plötsligt osäkert att använda dubbfria vinterdäck och det i synnerhet om man hade en äldre bil utan säkerhetselektronik som antisladd och antispinnsystem. Däckbranschen har dock aldrig tvekat om dubbdäckens säkerhet och vi hävdar fortfarande och har alltid hävdat att dubbdäcken är det bästa och säkraste vinterdäcket som alltid fungerar i alla typer av vinterväglag och inte minst på underkylda, isiga vägar eller på hårt packade snövägar. Givetvis är valet av rätt vinterdäck mycket en kompromiss och man får se till sitt huvudsakliga användande. Kör man mest inne i storstaden är det dubbfria alternativet att föredra, men ska man ut i förorterna eller göra någon fjällresa är dubbdäcken att föredra.

Miljöeffekterna av partiklar som dubbdäcken river upp är fortfarande omtvistad men att dubbdäcken ruggar upp den isiga vägytan och därmed skapar bättre förutsättningar för de dubbfria däcken är klarlagt. Om alla kör med dubbfria vinterdäck blir vägbanorna halare än annars och därmed blir det dubbfria alternativet ännu sämre i jämförelse.

- Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag.

- Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

- Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

- Vinterdäcken måste ha minst 3 mm mönsterdjup för att vara lagliga att användas

- De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Gäller både fram och bakhjulsdrivna fordon.

Däcken ska vara

* särskilt framtagna för vinterkörning och

* märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck. Men även vanliga sommardäck i 225/40/18 som Diamondback har denna märkning!

Det är en vanligt spridd missuppfattning att M+S = Vinterdäck!

Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck.

Dubbdäck eller dubbfria vinterdäck?

Den vanligaste frågan vi får i kontakten med våra kunder är - Vilken typ av vinterdäck ska jag välja, dubbat eller dubbfritt? Det finns inga självklara svar på den frågan utan man får helt enkelt se till sitt huvudsakliga användande av bilen, dvs var och när körs bilen och även om man är helt beroende av sin bil eller om man har möjlighet att tex åka kommunalt någon del av året och parkera sin bil när vintern är som hårdast. Nedan listar vi några tips för hur vi resonerar kring vad vi själva rekommenderar i valet av typ av vinterdäck.

- Storstadskörning – ofta barmark – kallasfaltsdäck (både premium och asientillverkade)‏

- Förorterna eller landet – Dubbdäck (både premium och asientillverkade)‏

- Förorterna eller landet – Dubbfritt is & snödäck för grepp mot isigt underlag. (Enbart premiumdäck)‏

- Dubbdäck – bättre grepp på underkylda vägar, på isigt underlag och hårt packad snö

- Dubbdäck har något högre bullernivå, men de moderna dubbdäcken är betydligt mer tystgående än sina föregångare

- Alla premiumdäck vi säljer som: Gislaved, Nokian, Michelin och Continental är ORIGINALDUBBADE/FABRIKSDUBBADE

- Några postorderföretag säljer Gislaved dubbdäck som är efterdubbade med runda dubbar, dessa är betydligt billigare och utan garanti från tillverkaren, vi säljer inte dessa däck. Originaldubben är fyrkantiga!

- Nokian Hakkapelitta 7 har dock 6-kantiga dubbar (bäst i test, men också klart dyrast)

Dubbfria vinterdäck – friktionsdäck – odubbade vinterdäck

Kallas felaktigt ibland för allrounddäck eller helårsdäck vilket är helt FEL! Begreppet helårsdäck eller allrounddäck är en kvarleva från den tiden då det inte var lag på vinterdäck, dvs däck speciellt framtagna för vinterkörning. Fortfarande finns företag som säljer dessa så kallade allrounddäck men som konsument måste man vara observant på om däckhandlaren bara kallar de dubbfria vinterdäcken så eller om han säljer olagliga, för vinterkörning, grovmönstrade sommardäck. Fortfarande finns information på flera däcktillverkares hemsidor om helårsdäck, men även här måste man vara observant på att reglerna skiljer mellan länder, tex finns i England inget krav på vinterdäck överhuvudtaget. I Sverige är det däremot lag på vinterdäck och dessa ska vara speciellt framtagna för vinterbruk och inget annat!

Gummit i vinterdäcken är anpassade så att de ska vara mjuka för bra grep vid låga temperaturer, ned mot -40 grader. Om ett sådant däck körs på sommaren kan det slitas ut bara efter några hundra mil. Det är dock lagligt att köra med dubbfria vinterdäck på sommaren, men inget som vi rekommenderar (vi avråder ifrån detta). Företrädare från vissa däcktillverkare förespråkar tom ett förbud mot användandet av vinterdäck på sommaren och vi instämmer absolut i detta. Ett dubbfritt vinterdäck på en varm blöt sommarväg är direkt trafikfarligt, broms och undanmanöverförmågan är kraftigt nedsatt jämfört med ett sommardäck. Att köra med rätt typ av däck är en fråga om säkerhet. Vi har kunder som kör på europasemester på vinterdäck och vi skakar bara på huvudet och utropar, vilken galenskap. Med full packning och familjen i bilen ger sig många ut på en välbehövd semester men negligerar helt säkerheten...

Det har hänt vid några tillfällen att kunder återkommer efter sin sommarsemester och klagar på att de däcken de köpte i vintras är helt blankslitna och det är inte konstigt då de kört på varma sommarvägar med mjuka vinterdäck. Vi betraktar kunder som kör dubbfria vinterdäck på sommaren som handhavandefel – ej möjligt att reklamera!

Dubbfria vinterdäck finns av två slag

- Is & Snödäck – extra mjuka med hastighetsindex Q=160 eller R= 180 km/h

- Kallasfaltsdäck – hårdare däck avsedda för barmark på vintern och har hastighetsindex T=190, H=210 eller V=240 km/h

Asientillverkade dubbfria vinterdäck som Kenda & Nankang har vi flera kunder som varit mycket nöjda med! Alla asientillverkade däck är i princip “kallasfaltsdäck“ och fungerar alltså sämre på is och snö men fungerar utmärkt på kalla torra/våta vintervägar som stadstrafik.

Regummerade däck

Ett regummerat däck är tillverkat av en gammal däckstomme som fått en ny slitbana pålagd. Däcken är tyngre och är något stelare i stommen. I de fall regummerade däck säljs måste det alltid påpekas, detta anges även på vår sida “reg“. De regummerade däcken börjar alltmer spela ut sin roll när det gäller personbilsdäcken då asientillverkade lågprisdäck i dagsläget är lika billiga.

Myndigheterna ställer samma krav på regummerade däck som på nya däck. Nya märken och/eller storlekar på däck måste genomgå myndigheters tester och får endast komma ut på marknaden efter godkännande från dessa institutioner. Vid testerna säkerställs bland annat att däcket tål den belastning och hastighet tillverkaren önskar typgodkänna däcket med. Seriösa tillverkare av nya och regummerade däck önskar i allmänhet typgodkänna däck i enlighet med biltillverkarnas föreskrifter. Regummerade däck är ofta typgodkända för samma hastigheter och belastningskapacitet som nya däck. Välkända svensktillverkade regummerade däckmärken är: Elite & AGI

Många fördomar finns mot de regummerade däckens kvalitet, vilken inte är helt obefogad, några reklamationer per år blir det på dessa däck. I de fall reklamationer föreligger är det som regel en del av slitbanan som lossnat, dvs den del som lagts på den gamla däcksstommen.

Terrängdäck - Offroaddäck

Ytterligare en däcktyp förekommer på marknaden och det är de däck som är avsedda att köras i terrängen (ej på väg). Finns till ATV, MC och personbilar/SUVar. Däcken är grovmönstrade och normalt är de också bredare för att ge skydd åt fälg och kaross. Dimensionen anges på ett annorlunda sätt jämfört med de vanliga personbilsdäcken. Terrängdäcken anges med absoluta mått på ytterdiameter, däcksbredd och fälgdiameter, samtliga mått anges i tum. Tex 33x12-15, avser ett däck med ytterdiametern 33 tum=83.8 cm, däckets bredd 12 tum= 30.5 cm och fälgens diameter som däcket ska monteras på är 15 tum= 38.1 cm.

- Personbilsdäck: 195/65/15 - däckets bredd/däckets profil i procent/fälgens diameter

- Terrängdäck: 33x12 - 15 - däckets ytterdiameter i tum/ däckets bredd i tum/fälgens diameter i tum

- Personbilsdäck - ytterdiametern för 195/65/15 = 63.5 cm (beräknas 2x195x0.65 + 15x2.54)

- Terrängdäck - ytterdiametern för 33x12 - 15 = 83.8 cm (beräknas 33x2.54)

- Personbilsdäck - profil 65 procent - 195x0.65= 12.7 cm tjocklek på gummit

- Terrängdäck - profil (83.8-2.54x15)/2= 22.9 cm tjocklek på gummit (Profil=22.9/(2.54x12)=0.75 = profil 75).

I terrängen eftersträvar man helt andra egenskaper hos ett däck jämfört med asfaltkörning, här vill man ha mycket gummi (hög profil) och lågt lufttryck för att ge däcket greppmöjligheter på ojämnt underlag. Hastigheterna för terrängkörning är ju också mycket låga till skillnad från gatkörning.

Porsches N-märkta däck

Porschedäck

Däck som säljs som originaldäck till Porsche måste vara speciellt framtagna enligt Porsches specifikationer och betecknas med bokstaven N. Däcken är utvecklade i samarbete med Porsches tekniker och har genomgått tuffa tester för att klara de högt ställda kraven från Porsche. N-bedömningen numreras från 0 till 4, som N-0, N-1, N-2 osv och betecknar successiva utvecklingsfaser av ett och samma däck. Första versionen av ett däck betecknas sålunda som N-0, när däcket förbättrats och en ny modell utkommit betecknas den med N-1 osv. När du ska byta däck på din Porsche är det alltså viktigt att du använder samma modell och N-beteckning för att få samma egenskaper på dina däck.

Mercedes MO-märkta däck

Som ovan fast med märkningen MO = Mercedes original.

Sommardäck – Vattenplaning

Vattenplaning

Illustrationen ovan visar successivt hur vattenplaning sker, från att i bild ett undantränga vattnet helt, bild två delvis och i bild tre är däcket helt avskilt från vägbanan.

Många kunder frågar om däcken vi säljer är bra mot vattenplaning, utan att egentligen veta vad de egentligen avser.

Vattenplaning, ska alltså inte förväxlas med bromsförmåga på vått underlag, handlar om tre viktiga faktorer:

- Mängd vatten på vägen

- Hastighet på bilen

- Mönsterdjup på däcken

Det är lätt att påpeka det självklara men det är ändå viktigt att göra detta. Ju mer vatten som ligger på vägytan desto större är risken för att däcket ska plana helt eller delvis. Risken för vattenplaning ökar med ökad hastighet och minskat mönsterdjup på däcken. Är mönsterdjupet dåligt så kan vattenplaning uppstå i låga hastigheter. När vattenplaning uppstår är däcken helt avskiljt från vägytan av ett tunt vattenskikt och det är omöjligt att manövrera bilen, det går inte att styra eller bromsa och alla som varit med om detta kan intyga om att det är en MYCKET obehaglig upplevelse. Även vägens beskaffenhet påverkar risken för vattenplaning, tex vägar med grov yta eller rätt docerade för god vattenavrinning minskar risken för vattenplaning. Vägar som är spåriga samlar mycket vatten i spåren och där ökar risken för vattenplaning då stora mängder vatten måste trängas undan. Ett tips är att köra mellan de uppkörda spåren i vägbanan då det regnar kraftigt för att minimera risken för vattenplaning.

- Ett nytt däck har en oerhört bättre förmåga att tränga undan vatten än ett däck som är slitet.

- MEN – 99 procent sitter bakom ratten – anpassa hastigheten efter rådande förhållanden!

- De V-mönstrade däcken har bäst vattenavvisande förmåga.

Punkteringsfria däck – Run Flat - Run on Flat

En ny däcktyp lanserades under början av 2000-talet, ett däck som kunde köras punkterat – utan luft. Däcket har styva däckssidor som möjliggör körning trots att det är lufttomt, dvs de uppstyvade däcksidorna kan bära hela bilens vikt! Run Flat däck finns för alla däcktyper, sommardäck, friktionsdäck samt även några modeller även för dubbdäck. Det är en bra säkerhetsdetalj MEN däcken har en mängd dåliga egenskaper SOM

- Mer buller – högre ljudnivå

- Hårdare – sämre grepp

- Hårdare – Spårkänsligare

- Hårdare – Svårare att montera på fälg, alla verkstäder klarar inte av dessa däck

- Dyrare

De olika tillverkarna har olika beteckningar för de punkteringsfria däcken

- Continental – SSR

- Michelin – ZP (Zero Pressure)

- GoodYear - ROF

- Dunlop – ROF

MEN jag har ju inget reservdäck utbrister många kunder, vad ska jag göra? Många moderna bilar som levereras med Run Flat däck saknar reservdäck. Återigen får man fundera över alternativen, vilka för och nackdelar som de olika däcktyperna erbjuder och vilken typ av människa man är. Bra säkerhetsdetalj om man får punktering på motorvägen i hög hastighet, MEN hur många gånger har vi drabbats av punktering? Vanliga däck är överlägsna i alla andra avseenden än just att kunna köras punkterade. Själv kör jag alla mina bilar med vanliga däck. Ett ytterligare fakta som talar sitt tydliga språk är att tex BMW:s M-bilar är utrustade med vanliga däck och inte RFT-däck och skälet är givetvis att man efterfrågar däckens bästa vägegenskaper som bra grepp, styrrespons och ljudnivå.

Helbilsgodkännande

För bilar från och med 1997 gäller något som heter helbilsgodkännande. Bland annat måste bilen vara utrustad med däck som minst klarar bilens teoretiska toppfart. Vilken hastighetsklass som gäller framgår av registreringsbevisets tilläggsblad. Vid användning av vinterdäck behöver emellertid bilen inte vara utrustad med avsedd hastighetsklass.

MEN OBSERVERA

De flesta kompletta paket och större fälgar och däck som säljs omfattas inte av helbilsgodkännandet. Detta anges i våra affärsvillkor, som du som kund måste acceptera då du handlar ifrån oss. Som regel informeras du om detta, men vi förutsätter att du även tagit del av denna information via våra affärsvillkor. För vissa bilmodeller som tex VW Transporter T5, MB Vito, Renault Traffic mfl säljer vi kompletta hjul upp till 22-tum och här blir avvikelserna stora både när det gäller däckets rullomkrets, typgodkända däcksstorlekar och typ av däck då det inte finns några C-däck i dessa dimensioner. Allt detta är vi noggranna med att påpeka och du som kund måste vara helt införstådd med dessa avvikelser.

Försäkringsbolagen accepterar normalt avvikelser utan inskränkningar vid eventuell olycka då bil framförts med icke typgodkända däck, förutsatt att de uppfyller trafiksäkerhetskraven såsom bilprovningen bedömer dvs att:

- Däcken har lagligt mönsterdjup

- Har rätt rullomkrets, eller inom accepterade avvikelser +/- 5%

- Däcken inte sticker ut utanför skärmkanterna

- Däcken inte tar i

- Däcken har rätt hastighets och belastningindex

Däcksdimensioner, hastighets- och belastningsindex

På däckets sida finns en hel mängd information med avseende på däcksdimensioner, monteringsanvisningar, datummärkning, områdesgodkännande, hårdhet mm. Den viktigaste informationen rör däcksdimension, belastnings och hastighetsindex, samt om det är ett C-däck eller inte.

225 40 ZR18 92W

225 = däckets bred i mm

40 = däckets profil (höjd) i procent av däckets bredd, dvs 225x0,40=90mm

Z = Hastighetsindex (ofta dubbel beteckning) = +240km/h

R = Radialdäck. Däckets konstruktion, hur armeringen i däcket ligger. Idag är i stort sett alla personbilsdäck radialdäck

18 = Däckets innerdiameter, dvs ska sitta på en fälg som är 18 tum

92 = Belastningsindexet (Load Index) är en sifferkod som finns på däcket intill däcksdimensionen och hastighetssymbolen. Denna motsvarar den maximala belastningen för ett däck vid den hastighet som motsvaras av hastighetssymbolen. Loadindex 92=630 kg/däck.

W = Hastighetsindex (270km/h), dvs den rekommenderat högsta hastighet som däcket bör köras med

Däckens hastighetsindex

Q - 160km/h

R – 170 km/h

T – 190 km/h

H – 210 km/h

V – 240 km/h

Z > 240 km/h

W – 270 km/h

Y – 300 km/h

Andra beteckningar

XL = Extra Load, tex 91Y, 94Y XL – dubbel beteckning som är mer förvirrande än klargörande. Det enda beteckningen XL säger är ju att däcket är extra Load, vilket redan belastningsindexet 94 som är större än 91 anger.

Fälgskyddskant, fälgskyddslist – däcket har en extra utskjutande kant för att skydda fälgen bättre mot trottoarkanter.

Nedan visas en tabell för belastningsindex (Loadindex - Li) där Li är översatt till kg. Du bör alltid eftersträva att ha minst det Li som din bils originaldäck.

Tabell på belastningsindex

Bilars däcksdimensioner

Bilmodellerna kan grovt in i fyra olika klasser, små, mellan, stora och SUV

Småbil - Renault Clio, Ford Escort, Peugeot 206

Mellan – Volvo S60/V70, BMW 3 & 5-serien, MB C & E-klass, Audi A3, A4 & A6, VW Passat, Peugeot 307

Stora – Volv XC70, BMW 7-serien, MB S-klass, Audi A8, VW Phaeton

SUV – Volvo XC90, BMW X5, MB ML, Audi Q7, VW Touareg

Det innebär också att bilarna har helt olika däcksdimensioner, mellan klasserna skiljer det si ca 5 procent i storlek.

Småbil: 195/50/15, 195/45/16, 205/40/17, 215/35/18

Mellanbil: 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17, 225/40/18, 235/35/19

Stor bil: 215/65/16, 225/55/17, 235/50/18, 245/40/19

SUV: 235/65/17, 255/55/18, 255/50/19, 275/40/20, 265/35/22

Rullomkrets och avvikelse

När man byter till en större fälgdiameter är det avgörande att bibehålla samma rullomkrets/diameter på själva däcket som sitter på fälgen.

Detta för att hjulet ska få plats i bilens hjulhus och att hastighetsmätaren ska visa rätt hastighet.

Audi A4 har 16 tum originalfälg med däcksdimension 205-55-16

- 17 tum med 225-45-17 - +0.38 procent

- 18 tum med 225-40-18 - +0.84 procent

- 19 tum med 235-35-19 - +2.41 procent

- 20 tum med 225-30-20 - +1.73 procent

Avvikelsen, enligt branschstandard, ska inte avvika mer än +/- 5 procent – för hastighetsmätarens skull

- dock är 5 procent avvikelse – en ny bilklass, tex från MB E-klass till MB S-klass

- Normalt rekommenderar vi för passning av däck ca +/- 3 procent

MEN toleransen i avvikelse varierar mellan olika bilar

- många bilar klarar 5 procents avvikelse utan problem, gäller större karosser BMW 5-serien, MB S-klass, SUV:ar, VW Transporter

- på vår hemsida visas denna avvikelse som ett stöd till dig som kund

OBS

Ett större däck har högre belastningsindex

För stora bilar är det bättre att öka rullomkretsen

För små bilar är det ok att minska den

Bultar och muttrar

Fälgarna skruvas fast på bilen med bultar eller muttrar. Biltillverkarna har olika standarder där tex USA-bilar och Japanska billtillverkare företrädesvis använder sig av muttrar som skruvas på pinnbultar och de flesta europeiska biltillverkare använder sig av bultar. Bultarna och muttrarna i sin tur förekommer med olika diameter och gängstigning som även det varierar mellan biltillverkarna. Det finns dessutom ytterligare varianter på bultar och muttrar, dels finns det bultar med olika formade anläggningsytor, rak eller sfärisk kona. Här är det anläggningsytan i bulthålet i fälgen som styr valet av kona. Det finns dessutom olika diameter på hålen i fälgarna som styr om det ska användas en utanpåliggande hylsa som normalt är standard eller en adapter som förs in i själva bulten/muttern, de senare kallas insex/torx-bultar/muttrar.

I ovanstående illustration visas: Standarbultar med rak 60 graders kona, standard kupolmuttrar och insex/torx bultar

Så här noteras bultar och muttrar, diametern först och gängstigningen sedan M14x1,5B, B=bult

- Bult: M14x1,5B, M14x1,25B, M12x1,75B, M12x1,5B, M12x1,25B

- Mutter: M14x1,5M, M14x1,25M, M12x1,75M, M12x1,5M, M12x1,25M

Bultar har olika anläggningsytor

I illustrationen ovan visas: Bult 60 grader rak kona – standardbult och bult med sfärisk kona (Radius) – originalbult för VAG och MB

OTROLIGT VIKTIGT ATT VÄLJA RÄTT BULT – FÄLGEN STYR!!!!

- Oavsett vilken kona bilens originalfälgar har är det alltid den aktuella fälgens kona som avgör bultval

- Felaktig bult gör att anläggningsytan i fälgen skadas

- Felaktig bult medför kraftig risk för att fälgen lossnar efter en tids körning

Bultar och muttrar med rörlig kona – PCD bultar/muttrar – glidbultar

Bultar eller muttrar med så kallad rörlig kona används för att montera fälgar med avvikande bultcirkel på aktuell bil, tex om man vill montera en VW Golf-fälg 4x100 på en Alfa Romeo med bultcirkel 4x98 används bultar med rörlig kona. Bulten/mutter gängas som vanligt – lodrätt, det är den lösa hylsan som följer fälgens lutning och centrerar den korrekt.

- Tex fälg med 5x114,3 på bil med 5x112

- Tex Fälg med 5x110 på bil med 5x112

Bultar/Muttrar med rörlig kona är TUV-godkända, dvs godkända av det tyska certifieringsorganet vilket medför att de uppfyller samma krav och är lika bra som standardbultar/muttrar. Dock finns det fördomar och okunskap från marknaden kring dessa bultar/muttrar som till stor del grundar sig på avsaknad av erfarenhet och kunskap, möjligtvis tror dessa personer att bulten är klenare då hylsan är rörlig. Men inget kan vara mer felaktigt, bultens funktion är identisk det är bara hylsan som följer bulthålens anläggningsyta. OBS!! Fälgarna måste ha korrekt navpassning annars fungerar dessa bultar inte.

Svårt även med standardbultar om navet ej passar. Vibrationer och obalans uppstår om navpassaning ej sker

Monteringsanvisningar för bultar och muttrar

Bultar och muttrar ska dras med ett bestämt moment för att inte orsaka skador på mutter, bult och/eller gängorna. Ett vanligt fel som görs vid montering är att dessa dras alldeles för hårt och antingen orsakar skador eller blir mycket svåra att ta loss när det är dags för att skifta hjulen på bilen. För att säkerställa korrekt montage, använd momentnyckel eller låt fackman montera.

Rätt rekommenderat moment vid montering är

12X1,5 - 120 Nm

14X1,5 - 140 Nm

Dessa moment är tillräckligt för att bultarna/muttrarna ska sitta fast, hårdare dragning medför endast risk för deformering/skador.

12x1x5 materialets gränsvärden för hållbarhet

Märkta 8,8=98 Nm

Märkta 10,9=134 Nm

14X1,5 materialets gränsvärden

Märkta 8,8=171 Nm

Märkta 10,9=233 Nm

För dig som ej använder momentnyckel är det viktigt att tänka sig för, ett spärrskaft, outfällt, ska endas dras tills det tar emot utan att applicera någon större kraft. Många hänger eller står på spärrskaften för att "dra ordentligt" och i sådana fall kan moment på 300-400 Nm lätt uppnås med påföljande uppenbar skaderisk. Det viktigaste vid montering av aluminiumfälgar är alltså att dra försiktigt för hand eller med momentnyckel och sedan efterdra bultarna/muttrarna efter 5-10 mils körning. Speciellt känsliga för felaktigt moment är specialmuttrar/bultar så kallade bultar och muttrar med rörlig kona. Dessa lösa hylsor skadas direkt om de snedbelastas med alltför högt moment.

Se ovanstående illustration som ett typexempel på en felaktigt (för hårt dragen bult M12x1.5B). Jämför gängorna! Bulten ovan har kraftigt deformerats och gängorna dragists isär ordentligt innan bulten till slut brast. Se även bultens skalle som visar tydlig deformation i form av grader på kanterna.

Spacers

Spacers finns i ett antal olika typer och utföranden och kan grovt delas in i följande grupper

- Universalspacer - med eller utan navstyrning

- Hålborrad spacer med navstyrning - använder långa genomgående bultar

- Bolt-on-spacer - specern skruvas fast på bilen och fälgarna monteras på pinnbultarna eller de gängade hålen i spcern.

Användningsomrpådena och syftet till användningen varierar, men även här kan det grovt delas in i två användningsområden

- För utseendets skull flyttas hjulen ut mot karossens utsida, alltså av rent estetiska skäl

- Fälgarna går inte på bilen pga bromsok eller utstickande nav

Användning och begränsningar hos spacers är dock inte speciellt välkända och vi ska här kortfattat redogöra för detta.

Verkstadsservice

Ventiler

Vid däckmontering i vår verkstad byts alltid de gamla ventilerna ut och ersätts av nya, detta ingår som en del av tjänsten - däckmontering för att säkerställa 100 procent kvalitet i jobbet.

Däcktryckssensorer

Gamla däcktryckssensorer flyttas inte från kunders fälgar till nya fälgar då de som regel ärgat fast i den gamla fälgen. En demontering medför nästa alltid skador på gamla däcktryckssensorerna. Endast nya däcktryckssensorer monteras och detta görs då utan extra kostnad i samband med den nya monteringen.

Nyhetsbrev

Få erbjudanden och nyheter direkt till din digitala inkorg!

Psst. Du kan alltid avprenumerera!

Nyhetsbrev

Få erbjudanden och nyheter direkt till din digitala inkorg!

Psst. Du kan alltid avprenumerera!

Följ oss

Snabba leveranser
Leverans inom 1-4 dagar
Marknadens bästa priser
Utan kompromiss på något annat
Förstklassig service
Snabb respons och hög expertis
Säkra betalningar
Betala smidigt med Klarna